Vymente starú poistkovú skriňu za nový ističový rozvádzač

Stará poistková skriňa

VS

Nový rozvádzač s ističmi

Vedeli ste, že aj samotná výmena poistkových skríň v starších bytoch a domoch za rozvodné skrinky s modernými ističmi sa oplatí aj keď nechcete investovať do renovácie celej elektroinštalácie?

A prečo?

Tu je len niekoľko z výhod, ktoré takáto výmena ponúk:

  • Staré poistky je potrebné v prípade ich aktivácie vymeniť. Poistka, ktorá sa na takúto výmenu použije môže byť ľahko predimenzová nesprávným výberom hodnoty poistky, čo výrazne zvyšuje riziko preťaženia starej elektroinštalácie a tým vzniknutie požiaru
  • Staré poistky neboli vyrobené s obmedzenou dobou vypnutia v prípade poruchy. V prípade kontaktu s elektrickou energiou tak tieto nezareagujú (nevypnú elektrinu) v bezpečnom čase čo môže máť za následok vážne zranenie, poprípade smrť.
  • Prehľadné označenie jednotlivých  elektrických okruhov
  • Jednoduché, rychle a hlavne bezpečné ‚nahodenie‘ ističov v prípane ich prerušenia
  • Nebude už potrebné kupovať náhradné poistky
  • Nebude už potrebné hľadať náhradné poistky v prípade, kedy ich treba vymeniť
  • Odborná výmena starej poistkovej skrine za nový rozvádzač taktiež znamená aj odbornú kontrolu spojov v okolí samotného rozvádzača
  • Pri výmene starej poistkovej skrine sa identifikujú a teda kontrolujú aj jednotlivé okruhy elektroinštalácie, čím sa môze prísť k odhaleniu skrytých chýb v rozvodoch ktoré taktiež môžu znamenať značné riziko pre bezpečnosť a ochranu života a majetku
  • Výmena ‚starej za novú‘ je investícia, ktorá sa využije aj keby ste sa v budúcnosti rozhodli pre radikálnejšiu rekonštrukciu Vašej elektroinštalácie kedže nová skrinka aj s ističmi može byť opätovne použitá aj pri kompletnej rekonštrukcii

Pamätajte, že väčšina situácií vo vyššie spomenutých bodoch by znamenala značnú výzvu aj pre mladšie generácie, ktoré sú technicky zdatnejšie. Nehovoriac potom už o starších ročníkoch alebo užívateľoch, ktorým technika až tak nevonia…

Stará poistková skriňa

VS

Nový rozvádzač s ističmi

Objednajte si nezáväzú a bezplatnú konzultáciu ku zvýšeniu bezpečnosti a spoľahlivosti vašej elektroinštalácie (poprípade inštalácie Vašich blízkych)